ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ

για τις in-vitro έρευνες που έχει πραγματοποιήσει