Θαυμάσια μαρμελάδα

Out of stock

Κυο μεις μινιμ ηις ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο εξ μαγνα πλαθονεμ.

Μέγεθος: 200 ml
Συστατικά: σεθερος πρωβατυς, ιδ δισερετ

4.69 €